حمل هوایی جنازه

وفات هرکس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مامور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود. وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود وفات ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را ماموران و نمایندگان ثبت احوال و وفات ایرانیان در خارج از کشور را بر حسب محل اعلام ماموران کنسولی ایران یا ماموران و یا نمایندگان ثبت احوال ثبت می کنند. وفات باید در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر گردد. وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل اعلام می شود و یک نسخه گواهی به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت امور خارجه ارسال گردد ( اصلاحی ۶۳/۱۰/۱۸ ).
تبصره – گواهی وفات به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می گردد.

سازمان ثبت احوال کشور

بر اساس این ماده از قانون ثبت احوال، زمانی که شخصی فوت می کند بستگان وی می توانند به نزدیک ترین نمایندگی جمهوری اسلامی مراجعه نموده و با تحویل مدارک لازم نسبت به اعلام وثبت وفات شخص مورد نظر اقدام نمایند. برای آگاهی هم میهنان گرامی در رابطه با ثبت فوت در نمیاندگی ها و حمل هوایی جنازه که دو موضوع کاملا جدا اما مرتبط به یکدیگر می باشند، در ادامه نکاتی را عنوان خواهیم نمود:

 

۱) نمایندگی های جمهوری اسلامی موظف هستند به محض تحویل مدارک از بستگان مرحوم، سریعا اقدامات لازم را برای ثبت فوت و ارسال جنازه به ایران انجام دهند.

مدارک مورد نیاز و اقدامات ضروری برای ارسال جسد به ایران شامل موارد ذیل می باشد:

 • اصل شناسنامه مرحوم و همسر وی
 • کارت شناسایی ملی مرحوم
 • اصل گذرنامه ایرانی مرحوم
 • اصل و رونوشت از تمامی صفحات مدارک شناسایی درخواست کننده ارسال جنازه

 

مدارک مورد نیاز محلی جهت اعلام فوت و سلسله مراتب اخذ تاییدیه های لازم محلی جهت ارسال جنازه به ایران:

 • اصل تاییدیه فوت در کشور مبدا که از مقامات قضایی و یا اداری صادر گردیده به همراه اشاره به علت فوت
 • اصل تاییدیه فوت که از بیمارستان صادر گردیده به همراه اشاره به علت فوت
 • تاییدیه بهداشت جنازه مبنی بر عدم وجود بیماری های واگیردار و یا مسری (در حالتی که بیماری هایی از قبیل هپاتیت و یا ایدز وجود داشته باشد به اقداماتی نظیر استعلام و درخواست تاییدیه های مربوطه جهت حمل از ایران لازم است)
 • در شرایطی که اتباع ایرانی به طرز غیر طبیعی از دنیا رفته باشند، برای تکمیل مدارک به اخذ اصل تاییدیه پزشکی قانونی و داشتن گزارش پلیس محلی نیاز است.

 

اگر نمایندگی جمهوری اسلامی از بستگان مرحوم درخواست ترجمه مدارک را داشته باشد، بستگان مرحوم بایستی در این زمینه اقدام نموده و مدارک را به صورت ترجمه شده در اختیار نمایندگی جمهوری اسلامی قرار دهند.

بر اساس این ماده از قانون ثبت احوال، زمانی که شخصی فوت می کند بستگان وی می توانند به نزدیک ترین نمایندگی جمهوری اسلامی مراجعه نموده و با تحویل مدارک لازم نسبت به اعلام وثبت وفات شخص مورد نظر اقدام نمایند. برای آگاهی هم میهنان گرامی در رابطه با ثبت فوت در نمیاندگی ها و حمل هوایی جنازه که دو موضوع کاملا جدا اما مرتبط به یکدیگر می باشند، در ادامه نکاتی را عنوان خواهیم نمود:

 

۱) نمایندگی های جمهوری اسلامی موظف هستند به محض تحویل مدارک از بستگان مرحوم، سریعا اقدامات لازم را برای ثبت فوت و ارسال جنازه به ایران انجام دهند.

مدارک مورد نیاز و اقدامات ضروری برای ارسال جسد به ایران شامل موارد ذیل می باشد:

 • اصل شناسنامه مرحوم و همسر وی
 • کارت شناسایی ملی مرحوم
 • اصل گذرنامه ایرانی مرحوم
 • اصل و رونوشت از تمامی صفحات مدارک شناسایی درخواست کننده ارسال جنازه

 

مدارک مورد نیاز محلی جهت اعلام فوت و سلسله مراتب اخذ تاییدیه های لازم محلی جهت ارسال جنازه به ایران:

 • اصل تاییدیه فوت در کشور مبدا که از مقامات قضایی و یا اداری صادر گردیده به همراه اشاره به علت فوت
 • اصل تاییدیه فوت که از بیمارستان صادر گردیده به همراه اشاره به علت فوت
 • تاییدیه بهداشت جنازه مبنی بر عدم وجود بیماری های واگیردار و یا مسری (در حالتی که بیماری هایی از قبیل هپاتیت و یا ایدز وجود داشته باشد به اقداماتی نظیر استعلام و درخواست تاییدیه های مربوطه جهت حمل از ایران لازم است)
 • در شرایطی که اتباع ایرانی به طرز غیر طبیعی از دنیا رفته باشند، برای تکمیل مدارک به اخذ اصل تاییدیه پزشکی قانونی و داشتن گزارش پلیس محلی نیاز است.

 

اگر نمایندگی جمهوری اسلامی از بستگان مرحوم درخواست ترجمه مدارک را داشته باشد، بستگان مرحوم بایستی در این زمینه اقدام نموده و مدارک را به صورت ترجمه شده در اختیار نمایندگی جمهوری اسلامی قرار دهند.

برای فراهم نمودن تابوت مناسب، مومیایی خفیف جنازه مرحوم و همچنین دریافت مجوز های مربوطه که تمامی موارد الزاماتی جهت حمل هوایی جنازه  می باشند بایستی بر اساس قوانین کشوری که در آن زندگی می کنید از مقامات محلی اقدامات لازم را انجام دهید. در هر کشوری تفاوت هایی در نحوه اجرای این مرحله وجود دارد که می توان با جستجو در فضای اینترنت اطلاعات مورد نیاز در رابطه با این موضوع را به راحتی بدست آورد.

 

مدارک تکمیلی در نمایندگی جمهوری اسلامی و یا سفارت خانه و همچنین تحویل مدارک مذکور:

 • تحویل تمام مدارک شناسایی ذکر شدۀ محلی مربوط به تاییدیه فوت مرحوم
 • ارائه تاییدیه از جانب مقامات محلی مربوطه برای ارسال جنازه مرحوم به ایران
 • تحویل تمام مدارک شناسایی ذکر شده به کارکنان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران
 • تکمیل فرم جهت ثبت فوت در سفارت خانه ها و یا نمایندگی های جمهوری اسلامی در کشور مبدا

 

بستگان و همراهان مرحوم بایستی در این مرحله جهت استعلام هزینه های امور فرودگاهی، گمرکی و همینطور حمل هوایی جنازه اقدامات لازم را انجام داده و جنازه را به فرودگاه منتقل نمایند. لازم به ذکر است که در تمامی مراحل بایستی یک نسخه از تمامی مدارک به صورت رونوشت یا اسکن شده را به همراه داشت.

 

بعد از آنکه بارنامه صادر گردید جهت تکمیل مدارک بایستی یک نسخه از آن به نمایندگی جمهوری اسلامی تحویل داده شود. پس از تایید تمامی مدارک و بارنامه صادره، کارت ملی و گذرنامه مرحوم سوراخ گردیده و با دیگر مدارک و تاییدیه های نمایندگی جمهوری اسلامی به شما برگشت داده می شود. در ادامه بایستی این مدارک جهت الصاق به مدارک بار به نماینده این شرکت تحویل داده شود. در پایان جنازه مرحوم در سریع ترین موعد ممکن و بر اساس نوبت دهی اعلام شده از جانب کارکنان شرکت به ایران ارسال خواهد شد.

 

۲) در شرایطی که بستگان و یا همراهان مرحوم در محل فوت حضور نداشته باشند نمایندگی جمهوری اسلامی باید اقدامات لازم را جهت یافتن بستگان مرحوم، از طریق اعلام به احوال شخصیه و سجلات وزارت امور خارجه و همچنین مراجع ذیصلاح در ایران انجام دهد.

حمل هوایی جنازه از ایران

برای حمل جنازه از ایران به سایر کشورها باید سلسله مراتب زیر مورد توجه قرار گیرد:

 1. اقدامات مقدماتی
 2. عملیات مربوط به فرودگاه و تکمیل مدارک
 3. نرخ حمل هوایی جنازه

 

اقدامات مقدماتی

بر اساس قوانین وضع شده بین المللی و استانداردهای عمومی بایستی جنازه قبل از حمل هوایی مومیایی گردد. زیرا این عمل باعث می شود تا حد بسیار زیادی از فساد جنازه جلوگیری به عمل آمده و در طول پرواز ماندگاری آن بر اساس استانداردهای عمومی حفظ شده و همچنین از سرایت آلودگی جنازه به خارج از بدن و تابوت جلوگیری به عمل آید.

مدت زمانی که برای مومیایی نیاز است کمتر از نصف روز می باشد و تا زمانی که مدارک تکمیل گردد جنازه در سردخانه نگهداری می شود سپس در زمان مشخصی و با هماهنگی های انجام شده جنازه را در تابوت پلمپ می نمایند و به وسیله نماینده هواپیمایی به شرکت آن تحویل داده می شود.

 

عملیات مربوط به فرودگاه و تکمیل مدارک

بستگان و یا همراهان مرحوم بایستی جهت ارسال جنازه و حمل هوایی، مدارک مورد نیاز مربوطه را فراهم نمایند. به همین خاطر یکی از مهم ترین فاکتورهایی که باید مورد توجه قرار گیرد آشنایی با قوانین شرکت هواپیمایی می باشد که در این راستا توصیه می گردد فرستنده گرامی قبل از ارسال، با دفتر شرکت بازرگانی فراهانی تماس حاصل نموده و از قوانین موجود آگاه گردد.

قبل از ارسال جنازه، گیرنده باید در دفاتر هواپیمایی مقصد و مبدا تایید ارسال بار (OK to Forward) را به صورت کتبی اعلام نماید. در برخی ازشرکت های هواپیمایی لازم به حضور مسافر همراه با تابوت می باشد لذا قبل از هر اقدامی خواهشمند است جهت کسب اطلاعات لازم با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

مدارک لازم جهت حمل هوایی جنازه به ترتیب زیر می باشد:

 • تاییدیه فوت به همراه ترجمه لاتین آن که توسط پزشکی قانونی صادر شده
 • اجازه نامه گمرکی که جهت حمل هوایی جنازه توسط پزشکی قانونی صادر گردیده
 • گذرنامه مرحوم به همراه نامه از سفارت کشور مربوطه به پلیس فرودگاه که شامل اطلاعات مرحوم می باشد

 

در ادامه روند کار به این صورت پیش می رود که مدارک ذکر شده را بایستی به همراه جنازه به فرودگاه آورد. سپس جنازه را به قسمت محموله برده و مدت کوتاهی در اتومبیل حمل جنازه جهت انجام عملیات گمرکی منتظر ماند. در ادامه کارکنان شرکت، فرستنده را تا قسمت پلیس فرودگاه همراهی نموده و پس از مراجعه پلیس فرودگاه با توجه به نامه ارسالی سفارت کشور مقصد، مرحوم را از سیستم گذرنامه خارج می نماید. در واقع گذرنامه مرحوم باطل می گردد که در این شرایط پلیس اجازه حمل هوایی جنازه را صادر می نماید. سپس فرستنده جهت اخذ بارنامه بایستی به دفتر این شرکت در فرودگاه مراجعه نموده که پس از پرداخت هزینه، تابوت مرحوم توسط کارکنان شرکت به بخش محموله فرودگاه تحویل داده می شود.

 

نرخ حمل هوایی جنازه

هزینه حمل هوایی جنازه بستگی به مسیر پرواز و ایرلاین حمل کننده دارد که از این جهت تفاوت هایی وجود دارد. لازم به ذکر است که وزن بار اغلب ۱۰۰ الی ۱۲۰ کیلوگرم در نظر گرفته می شود. در طول پرواز مکان هایی که برای حمل اجساد در نظر گرفته شده در بخشی جدا از چمدان ها و محیط باز می باشد و جهت جلوگیری از فساد اجساد، دمای مشخصی در محیط تنظیم می گردد.